Az elektroszmogról

Elektromágneses sugárzás = Elektroszmog

Az elektroszmog a bennünket körülvevő elektromágneses és mágneses sugárzások gyűjtőneve , amely származhat mesterséges és természetes forrásokból is. Az elektroszmog egyértelmű jellemző̋je, hogy az alacsony energiájú, úgynevezett nem-ionizáló tartományba esik.

Természetes forrásból származó sugárzások: kozmikus sugárzás, föld sugárzás, természetes rádióaktív sugárzás.

Mesterséges forrásból származó sugárzások: adótornyok, radarok, háztartási eszközök, multimédiás eszközök, TV, rádió, számítógépek, laptopok, táblagépek, mobil telefonok, WiFi routerek, mikrohullámú sűtők, stb. készülékek által kibocsátott elektromágneses sugárzások, mikro elektromágneses sugárzások, alacsony- és magas frekvenciás sugárzások, mágneses sugárzások. A technika fejlődésével az elmúlt 30 évben exponenciálisan nőtt az emberi egészségre káros sugárzások mértéke. Az átlagosan 0,3-0,4 mikroteslát meghaladó mágneses térrel exponált lakosságban 2X több gyerek kaphat leukémiát, mint az alacsonyabb expozíciójú lakosságban (WHO – IARC) Jelentős EM terek léteznek a forrás közvetlen közelében, ahol jelentősen meg is haladhatják a nemzetközi határértékeket (ICNIRP, 1999).

Az elektroszmog tartós jelenléte az élő szervezetre károsan (sejtroncsolóan) hat, különböző súlyos betegségeket, halált okozhat, vagy azok bekövetkezésének rizikóját növelik (radon- radioaktív sugárzás).

Egy adott emberi életteret az embert ért sugárzást- expozíciót akár helyileg, akár időben mérünk, diagnosztizálunk, megállapíthatjuk, hogy a sugárzások özöne (teljes spektruma) intenzitása, karaktere, nemcsak a helyi földrajzi- vagy akár lakás alaprajzi- pozíciójától, hanem az idő tényezőtől, napszaktól is függ, azaz a bennünket körülvevő „elektromágneses köd” folyton változik.

Az elektroszmog mindenen áthatol. Az elektroszmog a frekvenciától függő mélységig behatol a testszövetekbe – a mobiltelefonok esetében egy centiméterig. Az energia elnyelődik a testben, és melegedést  okoz. A kitettség által okozott minden ismert egészségügyi hatás egyértelmű kapcsolatban áll ezzel a melegedéssel. Hatósugara a forrás átmérőjének többszöröse, hatása a távolság négyzetével csökken.

Az elektroszmog, radon-radioakív, ártó sugárzások emberi érzékszervekkel nem érzékelhetőek, nem ízlelhetők, nem tapinthatók, nem szagolhatók, ezért csak speciális mérőeszközökkel mérhetőek.
Alapvető, hogy az épület diagnosztizálása, bemérése megtörténjen, mert csak így igazolható a megfelelőség, így tárhatók fel a problémák, melyek védelmi beavatkozást igényelnek.

Fontosabb sugárforrások:

  • nagyfeszültségű távvezetékek
  • kisfeszültségű, de nagy áramú tápkábelek
  • elektromos háztartási gépek
  • rádió-és televízióadók és készülékek
  • rádiótelefonok és bázisállomások
  • számítógépek, monitorok, táblagépek, WiFi
  • mikrohullámú sütők
  • személygépkocsik.

 

Szerzői jogok, adatvédelem
Az shs-hungary.hu honlapon található képek, illetve adatoknak nagy része az SHS Hungary Kft tulajdonát képezik! A megjelenített képek és szöveges tartalmak jogosulatlan felhasználása, másolása, forrás nélküli hivatkozásként történő megjelenítése jogi következményeket von maga után!